logo brc 200

PANDUAN

🔥 Untuk buang item daripada pembelian anda, tekan X.

🔥 Untuk ubah kuantiti pembelian / ubah jumlah peserta, ubah nombor di bahagian ‘Quantity’. Tekan ‘Update Cart’.

🔥 Apabila kuantiti sudah betul, tekan ‘Proceed to Checkout’ untuk teruskan ke pembayaran…

Your cart is currently empty.

Return to shop

BRC.my 2019 | Made with ❤️ in Putrajaya | hai@brc.my